Vaikuttaminen yhdistyksessä

Jäsenkokous ja hallitus

Yhdistyksen jäsenkokouksissa ylin valta päätöksistä on jäsenistöllä itsellään. Niitä on Rsykkeessä sääntöjen mukaan kaksi, keväällä ja syksyllä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä jäsenkokouksia. Tulemalla jäsenkokouksiin pääset valitsemaan hallitusta, hyväksymään suunnitelmat toiminnasta ja kuulemaan, mitä kuluneena vuonna on tehty.

Voit myös itse asettua ehdolle hallitukseen. Jos tulet valituksi, pääset yhteistyössä muun hallituksen kanssa huolehtimaan käytännössä siitä, että toiminta rullaa. Hallitus organisoi toimintaa jäsenkokouksen hyväksymien suunnitelmien mukaan.

Voit tehdä aloitteen asiasta, jonka haluaisit jäsenkokouksen käsiteltäväksi.

Kokousaloitteen tekeminen

Aloite on toimitettava hyvissä ajoin, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Kokouskutsu on puolestaan lähetettävä viimeistään seitsemää vuorokautta ennen kokousta. Jos haluaa aloitteensa varmasti yhdistyksen kokouksen käsittelyyn kannattaa se valmistella huolella ja lähettää syyskokouksen osalta viimeistään elokuun alussa ja kevätkokouksen osalta viimeistään  joulukuun alussa.

Täsmävinkit kokousaloitteen tekemiseen

– asian pitäisi olla sellainen, josta jäsenkokous voi tehdä päätöksen, ja esittäjällä on oltava esittää myös päätösehdotus.

– asia on muotoiltava selkeästi, ytimekkäästi ja asiallisesti niin, että kokouskutsua lukeva ymmärtää, mistä päätetään.

– esittäjän on oltava valmis hallituksen pyytäessä myös esittelemään asia kokoukselle, jolloin se pitää selittää ymmärrettävästi ja asiallisesti niin, että kokoukseen osallistujat tietävät, mitä ollaan päättämässä.

– hallitukselle on annettava asiasta tarvittavat tiedot, jos hallitus pyytää lisätietoja siitä.

Muita vaikuttamisen tapoja

Laita hallitukselle sähköpostia, jos haluat hallituksen kiinnittävän huomiota johonkin tiettyyn asiaan.

Osallistu työpajoihin ja seminaareihin.

Puutu epäasialliseen käytökseen asiallisella tavalla. 

Ylläpidä omalta osaltasi ja omalla käyttäytymiselläsi ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa tuoda oman mielipiteensä julki.

Ryhdy aktiiviksi