Toiminnan periaatteet

Pyrimme toiminnallamme edistämään monimuotoisuutta, fyysistä ja henkistä esteettömyyttä.

Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta,
etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai
toimintakyvystä.

Puutumme syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen sellaista havaitessamme.

Keskustelemme rakentavasti ja toisia kunnioittavasti myös vaikeista asioista. Edistämme
kaikkien mahdollisuutta tulla kuulluksi ja päästä osalliseksi ja luomme käytöksellämme
hyväksyvää ilmapiiriä.

Emme pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheilla, käytöksellä tai teoilla.

Vältämme ulkonäön arvostelua, juoruilua ja stereotypioiden ylläpitämistä.

Kunnioitamme toistemme henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä anonyymiteettia.

Kysymme tarvittaessa toisen rajoja esimerkiksi ennen koskemista tai aroista asioista
puhumista. Muistamme, ettei toisen rajoja voi tietää kysymättä.

Pyydämme tarvittaessa itsellemme tilaa ja rajojen kunnioittamista.

Emme paljasta kenenkään henkilöllisyyttä ilman lupaa.